Αναγνώστες

Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017

Κύριε, είμαι!Κύριε, είμαι η φλογέρα!
Ας φυσήξει η πνοή του Πνεύματός Σου,
για να σκορπώ μονάχα θείες μελωδίες γύρω μου!

Κύριε, είμαι το μάρμαρο!
Ας σμιλέψει η αγάπη Σου
αγγελική μορφή σ' αυτό!

Κύριε, είμαι το χαρτί!
Ας γράψει ο θείος Δάκτυλός Σου
ό,τι θα με κάνει ζωντανή επιστολή Σου!

Κύριε, είμαι το κερί!
Άναψέ με με το θεϊκό Σου φως,
για να σκορπώ κι εγώ το Φως Σου στο σκοτάδι!

Κύριε, είμαι το φυτό!
Πότιζέ με  με τη Χάρη Σου, να βγάλω άνθη
και να σκορπώ γύρω μου της αρετής την ευωδιά!

Κύριε, είμαι το δέντρο!
Κλάδευέ με κι ας πονώ
κι ας κλαίω εγώ, για νά 'ναι ο καρπός μου εύχυμος!

Κύριε, είμαι αδύναμος!
Έλα μαζί μου, μέσα μου,
"Ίνα πάντα ισχύω εν Σοί, τω ενδυναμούντι με"!

Κύριε, είμαι αμαρτωλός!
Χάρισέ μου αληθινή μετάνοια για να εξαλειφθούν
"τα πλήθη των πεπραγμένων μοι δεινών"!

Κύριε, είμαι μια φτωχή καρδιά!
που αν κι απίθανα μικρή,
μπορεί Εσένα, τον Αχώρητο, να περιλάβει.
Ω, έλα! "Ελθέ, ω Περιπόθητε,
και σκήνωσον εν εμοί " διά παντός!

π. Ευσεβίου Βίττη
(ελάχιστο αφιέρωμα στα 7 χρόνια από την κοίμησή του)