Αναγνώστες

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018

Απόψε εν σιωπή ας ζήσουμε το θαύμα!!!!Μέχρι σήμερα το πρωί... Λίγες ώρες πριν από τα Χριστούγεννα τα τροπάρια είναι γεμάτα "έντρομες"απορίες:

"Τάδε λέγει Ἰωσὴφ πρὸς τὴν Παρθένον· Μαρία, τὶ τὸ δρᾶμα τοῦτο, ὃ ἐν σοὶ τεθέαμαι; ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι, καὶ τὸν νοῦν καταπλήττομαι! Λάθρα τοίνυν ἀπ' ἐμοῦ, γενοῦ ἐν τάχει. Μαρία, τὶ τὸ δρᾶμα τοῦτο, ὃ ἐν σοὶ τεθέαμαι; ἀντὶ τιμῆς αἰσχύνην, ἀντ' εὐφροσύνης, τὴν λύπην, ἀντὶ τοῦ ἐπαινεῖσθαι, τὸν ψόγον μοι προσήγαγες. Οὐκ ἔτι φέρω λοιπόν, τὸ ὄνειδος ἀνθρώπων· ὑπὸ γὰρ Ἱερέων ἐκ τοῦ ναοῦ, ὡς ἄμεμπτον Κυρίου σὲ παρέλαβον· καὶ τὶ τὸ ὁρώμενον;"

Ο Ιωσήφ εμφανίζεται κατησχυμένος: Φύγε κρυφά, γρήγορα μακριά, Μαρία! Αντί της τιμής μου προσφέρεις ντροπή, αντί της ευφροσύνης, λύπη, αντί να μου χαρίσεις τον έπαινο των ανθρώπων, μου προσήγαγες τον ψόγο, την κατηγόρια. Δεν αντέχω τον ονειδισμό των ανθρώπων. Από τον Ναό σε παρέλαβα κι οι ιερείς με βεβαίωσαν πως είσαι άμεμπτος. Και...τι είναι αυτό που βλέπω!

"Ἰωσήφ, εἰπὲ ἡμῖν, πῶς ἐκ τὼν ἁγίων ἣν παρέλαβες Κόρην, ἔγκυον φέρεις ἐν Βηθλεέμ; Ἐγὼ φησι, τοὺς Προφήτας ἐρευνήσας, καὶ χρηματισθεὶς ὑπὸ Ἀγγέλου, πέπεισμαι, ὅτι Θεὸν γεννήσει ἡ Μαρία ἀνερμηνεύτως· οὗ εἰς προσκύνησιν, Μάγοι ἐξ Ἀνατολῶν ἥξουσι, σὺν δώροις τιμίοις λατρεύοντες. Ὁ σαρκωθεὶς δι' ἡμᾶς, Κύριε, δόξα σοι. "

Ο ψόγος των ανθρώπων! Πες μας, Ιωσήφ, πώς την κόρη που παρέλαβες από τα Άγια του Ναού, έγκυο την φέρεις στην Βηθλεέμ; Ω Ιωσήφ! Πώς αντέχεις το όνειδος, την εξουθένωση; Αντέχει γιατί  γνωρίζει, μελέτησε τους Προφήτες, γιατί τον πληροφόρησε ο Άγγελος πως με τρόπο ανερμήνευτο θα γεννηθεί ο Θεός από την Μαρία! Μα και πάλι είναι βαρύ. Μια εκτός γάμου εγκυμοσύνη για εκείνη την εποχή ήταν δυσβάσταχτη και για την κοπέλα και για τον προστάτη της. Πόσο σθένος, πόση πίστη δείχνει ο Ιωσήφ!

"Ἥλιε Υἱέ, πῶς σε κρύψω τοῖς σπαργάνοις; πῶς σε γαλουχῶ, πάσης φύσεως τροφέα; πῶς σε χερσὶ κατέχω, τὸν κρατοῦντα τὰ σύμπαντα; πῶς σοι ἀδεῶς ἐνατενίζω, ᾧ οὐ τολμᾷ ἐνατενίζειν, τὰ πολυόμματα; ἡ Ἀπειρόγαμος Χριστόν, κρατοῦσα ἐφθέγγετο."

Η Μαρία εκστατική σπαργανώνει το τεχθέν βρέφος κι αναρρωτιέται τρομαγμένη: Πώς να σε κρύψω μέσ'  στα σπάργανα εσένα, τον Ήλιο; Πώς να σε θηλάσω εσένα που τρέφεις όλη την φύση; Πώς να σε κρατήσω στην αγκαλιά μου εσένα που κρατάς όλα τα σύμπαντα; Πώς να σε ατενίζω χωρίς φόβο εσένα που δεν τολμούν να σε αντικρίσουν τα πολυόμματα Σεραφείμ;

Ανθρώπινες απορίες! Ανθρώπινες εικόνες μέχρι σήμερα το πρωί...
Γιατί απόψε σιγούν όλα τα ανθρώπινα... Απόψε όλες οι απορίες διαλύονται...
Απόψε ανοίγει η θεϊκή σκηνή! Απόψε όλα ντύνονται με Φως! Απόψε ακούγονται μονάχα τα δοξαστικά των Αγγέλων. Απόψε αρχίζει η βασιλεία του Χριστού, η Δεσποτεία Του εν πάση γενεά...

"Ἡ Βασιλεία σου, Χριστὲ ὁ Θεός, βασιλεία πάντων τῶν αἰώνων, καὶ ἡ Δεσποτεία σου, ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ὁ σαρκωθεὶς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, καὶ ἐκ τῆς ἀειπαρθένου Μαρίας ἐνανθρωπήσας, φῶς ἡμῖν ἔλαμψας, Χριστὲ ὁ Θεός, τῇ σῇ παρουσίᾳ· φῶς ἐκ φωτός, τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα, πᾶσαν κτίσιν ἐφαίδρυνας. Πᾶσα πνοὴ αἰνεῖ σε, τὸν χαρακτῆρα τῆς δόξης τοῦ Πατρός. Ὁ ὢν καὶ προών, καὶ ἐκλάμψας ἐκ Παρθένου Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς."

Απόψε εν σιωπή ας ζήσουμε το θαύμα...!

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018

Μόνο να ...δουλεύουν τα μαγαζιά!!!!

Το πρόσφατο περιστατικό της Ρόδου, μια ιδιαίτερα ανάλγητη δολοφονία, σίγουρα χρήζει εμβάθυνσης και πολλαπλής ερμηνείας για τις οποίες δεν είναι αρμόδιος ο καθένας.
Θέλω μόνο να θυμίσω, υπογραμμίσω κάτι γνωστό τοις πάσιν εν Ελλάδι. Επειδή το πρώτιστο στην πατρίδα μας είναι να "δουλεύουν τα μαγαζιά" δεν τηρείται κανένας νόμος, κανένας περιορισμός. Σερβίρεται το αλκοόλ ανεξέλεγκτα -πολύ συχνά μάλιστα νοθευμένο- σε νεαρότατα άτομα. Αποτέλεσμα, πολλά παιδιά εθίζονται στο αλκοόλ και υφίστανται και όλες τις παρενέργειές του. Η μητέρα του ενός δράστη φέρεται ειπούσα πως ο γιος της ταλαιπωρούνταν από ναρκωτικά και αλκοόλ εδώ και καιρό. Και οι δύο κατηγορούμενοι στις καταθέσεις τους ομολογούν πως είχαν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες οινοπνεύματος πριν από το συμβάν. Υπάρχουν χιλιάδες, ίσως δεκάδες χιλιάδες,"καμένοι" νέοι από τα μικράτα τους, ναρκομανείς και αλκοολικοί. Ως ένα σημείο υπεύθυνοι οι γονείς! Αλλά είναι συνυπεύθυνος -κι αυτό είναι το μεγάλο κρίμα της κοινωνικής ευθύνης- και όλος ο ιστός της κοινωνίας μας. Γνωρίζω πατέρα που προσπαθούσε να προστατεύσει τα ατίθασα ανήλικα παιδιά του (14, 15, 16ετών) από την κατανάλωση αλκοόλ στις νυχτερινές τους εξόδους. Απευθύνθηκε στην αστυνομία, στον εισαγγελέα, τους ιδιοκτήτες των μαγαζιών εκλιπάρησε, απείλησε κτλ.. Δεν κουνήθηκε φύλλο!!!! Κανενός το αυτί δεν ίδρωσε!!!! Δεν υπάρχει κράτος. Δεν υπάρχει ευθύνη. Δεν υπάρχει συνείδηση. Μόνο να ...δουλεύουν τα μαγαζιά...!
Για τον ίδιο λόγο όλοι οι αντικαπνιστικοί νόμοι έχουν αποτύχει παταγωδώς στην πατρίδα μας, για την ακρίβεια ποτέ δεν εφαρμόσθηκαν.
Τα παιδιά μας καταστρέφονται με τσιγάρο, ποτό και ναρκωτικά. Επιπλέον θρηνούμε θύματα βίαιης, ανεξέλεγκτης, λόγω και των ουσιών συμπεριφοράς, και κανείς δεν μιλάει για την ...ταμπακιέρα!

* Δεν προσπάθησα να ερμηνεύσω το συμβάν.