Αναγνώστες

Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2013

Βοήθειά μας η Παναγία μας Μητέρα!


 

"Τίνα τὰ φοβερὰ ᾄσματα, 
ἃ προσῆξάν σοι τότε, Παρθένε, 
κύκλῳ τῆς σῆς κλίνης ἱστάμενοι, 
πάντες οἱ τοῦ Λόγου Ἀπόστολοι, 
καὶ θαμβητικῶς ἀναβοῶντες;
 Ἀπαίρει, τοῦ Βασιλέως τὸ παλάτιον, 
ὑψοῦται, ἡ κιβωτὸς τοῦ ἁγιάσματος. 
Πύλαι, ἐπάρθητε, 
ὅπως τοῦ Θεοῦ ἡ πύλη, 
ἐν πολλῇ εἰσέλθῃ χαρᾷ,
τῷ κόσμῳ ἀπαύστως αἰτουμένη τὸ μέγα ἔλεος".

 

 Χρόνια ευλογημένα σε όλες τις Μαρίες, Δέσποινες, Παναγιώτες 
και στους Παναγιώτηδες και Μάριους
που έχουν την τιμή να φέρουν το όνομα της Παναγίας μας.

2 σχόλια:

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ....! είπε...

Χρόνια πολλά σε όλους του εορτάζοντες....!!!
Η Παναγία μας να είναι πάντοτε βοηθός τους :)))

Λήμνος είπε...

Βοήθεια όλων μας η Παναγία!!!