Αναγνώστες

Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

Κυριακή του ΘωμάΣήμερον έαρ μυρίζει και καινή κτίσις χορεύει,
σήμερον αίρονται κλείθρα θυρών 
και της απιστίας,
Θωμά του φίλου βοώντος 
"ο Κύριός μου και ο Θεός μου!".

"Εμών μελών χειρί σου εξερευνήσας τας πληγάς,
μη μοι, Θωμά, απιστήσης, 
τραυματισθέντι διά σε.
Συν μαθηταίς ομοφρόνει 
και ζώντα κήρυττε Θεόν".

Υπέροχα εξαποστειλάρια της σημερινής εορτής

"Σήμερα ευωδιάζει άνοιξη 
και χορεύει η ανακαινισμένη κτίση,
σήμερα καταργούνται οι κλειδαριές των θυρών 
αλλά και της απιστίας, 
την ώρα που ο φίλος Θωμάς κραυγάζει:
"Εσύ είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου!". 

"Αφού λεπτομερώς ερεύνησες 
με το χέρι σου τις πληγές των μελών μου, 
μην απιστείς, Θωμά, απέναντί μου, 
έναντι εμού που για σένα τραυματίσθηκα.
Πίστεψε κι εσύ, 
έχε το ίδιο φρόνημα με τους άλλους μαθητές
και κήρυττε κι εσύ τον ζωντανό Θεό".


 Δεν υπάρχουν σχόλια: