Αναγνώστες

Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Απόστολος Παύλος και φιλαργυρία


 Απόστολος Παύλος του Αντρέι Ρουμπλιώφ

Ημέρα της εορτής του Αποστόλου Παύλου σήμερα και θα ήταν ωφέλιμο να μείνουμε σε κάποιο από τα γραφόμενά του: (Τιμ. Α΄, στ΄ 6-10)
"Ἔστι δέ πορισμός  μέγας ἡ εὐσέβεια μετά αὐταρκείας. Οὐδέν γάρ εἰσηνέγκαμεν εἰς τόν κόσμον, δῆλον ὅτι οὐδέ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα. Ἔχοντες διατροφάς καί σκεπάσματα τούτοις ἀρκεσθησόμεθα. Οἱ δέ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμόν καί παγίδα καί ἐπιθυμίας πολλάς καί ἀνοήτους καί βλαβεράς, αἵτινες βυθίζουσι τούς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καί ἀπώλειαν. Ῥίζα γάρ πάντων τῶν κακῶν ἐστίν ἡ φιλαργυρία, ἧς τινες ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπό τῆς πίστεως καί ἑαυτούς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς".
Και σε νεοελληνική απόδοση:
Η ευσέβεια είναι η αληθινή πηγή κέρδους, όταν παράλληλα έχει κανείς αυτάρκεια, δηλαδή αρκείται στα υλικά πράγματα που έχει. Δεν εφέραμε τίποτε εις τον κόσμον αυτόν και είναι φανερό ότι δεν μπορούμε ούτε να πάρουμε τίποτα μαζί μας. Ώστε, αν έχουμε τροφές και σκεπάσματα  ας είμαστε ευχαριστημένοι μ'αυτά. Εκείνοι όμως που θέλουν να πλουτίσουν, πέφτουν σε μεγάλο πειρασμό και παγίδα και εγκλωβίζονται σε πολλές επιθυμίες ανόητες και βλαβερές, οι οποίες βυθίζουν τους ανθρώπους στον όλεθρο και την καταστροφή. Γιατί ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Εξαιτίας αυτού του πάθους και την πίστη τους έχασαν πολλοί και "κάρφωσαν" στους εαυτούς τους βάσανα πολλά.

Διαχρονικό πάθος η φιλαργυρία με τις ίδιες πάντοτε συνέπειες γι'αυτούς που υποκύπτουν σ'αυτό.
Θα είχαμε γλιτώσει από την κρίση και τα δεινά της, αν μελετούσαμε λίγο πιο προχεκτικά την Καινή Διαθήκη κι αν ακούγαμε και εφαρμόζαμε στη ζωή μας τα σοφά της λόγια. Ας το πράξουμε από δω και πέρα, για να προλάβουμε άλλα δεινά στα οποία ως άσοφοι και πλανημένοι κινδυνεύουμε να παγιδευτούμε...


Δεν υπάρχουν σχόλια: