Αναγνώστες

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

Γέρων Πορφύριος, Άγιος πλέον Πορφύριος

Χθες, 2 Δεκεμβρίου, ἑορτάσθηκε γιὰ πρώτη φορὰ η μνήμη του οσίου πατρός ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου,
του πολυσέβαστου Γέροντος Πορφυρίου.


Ως ελάχιστο αφιέρωμα στη μνήμη του ας ακούσουμε τα θεόπνευστα λόγια του κι ας αγωνιστούμε με τη Χάρη του Θεού να τα βιώσουμε.
«Μὲ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ γινόμαστε ἀνίκανοι πρὸς κάθε ἁμαρτία»
Οἱ κακές μας σκέψεις, ἡ κακή μας διάθεση ἐπηρεάζουν τοὺς ἄλλους. Γι΄ αὐτὸ πρέπει νὰ βροῦμε καὶ τὸν τρόπο νὰ καθαρίσουμε τὸ βάθος τοῦ ἑαυτοῦ μας ἀπὸ κάθε κακία. Ὅταν ἡ ψυχὴ μας εἶναι ἁγιασμένη, ἀκτινοβολεῖ τὸ καλό. Στέλνουμε τότε σιωπηλὰ τὴν ἀγάπη μας χωρὶς νὰ λέμε λόγια.
Βέβαια, αὐτὸ στὴν ἀρχὴ εἶναι λίγο δύσκολο. 
Θυμηθεῖτε τὸν Ἀπόστολο Παῦλο. Ἔτσι ἦταν ἡ ἀρχὴ καὶ γι΄ αὐτόν. 
Ἔλεγε μὲ πόνο: «Οὐ γὰρ ὃ θέλω ποιῶ ἀγαθόν, ἀλλ᾿ ὃ οὐ θέλω κακὸν τοῦτο πράσσω». 
Καὶ στὴ συνέχεια: «Βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσί μου ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου καὶ αἰχμαλωτίζοντά με ἐν τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσί μου. Ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος! Τίς με ρύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου;». 
Ἦταν πολὺ ἀδύνατος τότε καὶ δὲν μποροῦσε νὰ κάνει τὸ καλό, ἐνῶ τὸ ἐπιθυμοῦσε καὶ τὸ ὀρεγότανε.
Αὐτὰ τὰ ἔλεγε στὴν ἀρχή. Κι ὅταν, λοιπόν, ἔτσι σιγὰ σιγὰ δόθηκε στὴν ἀγάπη καὶ στὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ, βλέποντας τὶς διαθέσεις του ὁ Θεὸς εἰσῆλθεν εἰς αὐτὸν καὶ ἐσκήνωσεν ἐν αὐτῷ ἡ Θεία Χάρις. Ἔτσι κατόρθωσε νὰ ζεῖ τὸν Χριστό. Μπῆκε ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς μέσα του κι αὐτὸς ποὺ ἔλεγε, «δὲν μπορῶ νὰ κάνω τὸ καλό, ἐνῶ τὸ ἐπιθυμῶ», κατόρθωσε, μὲ τὴ Χάρι τοῦ Θεοῦ, νὰ γίνει...ἀνίκανος γιὰ τὸ κακό. 
Πρῶτα ἦταν ἀνίκανος νὰ κάνει τὸ καλό, μετὰ ποὺ ἦλθε ὁ Χριστὸς μέσα του ἔγινε ἀνίκανος νὰ κάνει τὸ κακό. Καὶ φώναζε μάλιστα: «Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός». Τὸ ἔλεγε, τὸ κήρυττε μὲ καύχηση, ὅτι «ἔχω τὸν Χριστὸ μέσα μου», ἐνῶ προτύτερα ἔλεγε: «Ἤθελα νὰ κάνω τὸ καλό, ἀλλὰ δὲν μποροῦσα». 
Ποῦ πῆγε τὸ «ταλαίπωρος ἐγὼ ὁ ἄνθρωπος…»; Πάει! Ἡ Χάρις μέσα του ἐτελείωσε τὸ ἔργο της. Ἀπὸ ταλαίπωρος ἔγινε χαριτωμένος. Τὸν ἐπλήρωσε ἡ Χάρις, ἀφοῦ πρὶν ταπεινώθηκε.

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Βίος καὶ Λόγοι», 
Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, 
Ἱερὰ Μονὴ Χρυσοπηγῆς Χανίων

Δεν υπάρχουν σχόλια: