Αναγνώστες

Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

Προεορτίων ύμνων συνέχεια

 

 "Ἡ ἄμπελος ἡ θεία τὸν ἀκήρατον βότρυν περκάζουσα ἐγγίζει, ἥκει τοῦ τεκεῖν, εὐφροσύνης οἶνον βλύζοντα καὶ ποτίζοντα ἡμᾶς αὐτῷ κραυγάζοντας· ὁ τῶν Πατέρων Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ". 
  
   Το κλήμα το θεϊκό πάνω στο οποίο ωριμάζει το αμόλυντο σταφύλι, έρχεται για να γεννήσει Αυτόν από τον οποίον άφθονα αναβλύζει ο οίνος της ευφροσύνης, Αυτόν που θα μας ποτίσει μ'αυτόν τον οίνο, ενώ εμείς θα του ψάλλουμε δυνατά: Να είσαι ευλογημένος, Θεέ των πατέρων μας!
   "Ἡ θεία μυροθήκη τὸ εὐῶδες μύρον ἔνδον φέρουσα, ἐν τῷ Σπηλαίῳ Βηθλεέμ ἐκκενῶσαι τοῦτο ἔρχεται, εὐωδίας μυστικῆς πληροῦν τοὺς μέλποντας· ὁ τῶν Πατέρων Θεός εὐλογητὸς εἶ". 

   Η θεϊκή μυροθήκη που φυλάγει μέσα της το πιο ευωδιαστό άρωμα έρχεται να το αδειάσει μέσα στο Σπήλαιο της Βηθλεέμ και να γεμίσει μυστική ευωδία όσους ψάλλουν με κατάνυξη: Να είσαι ευλογημένος, Θεέ των πατέρων μας! 

   "Λαβὶς, ἣν Ἡσαΐας ὁ Προφήτης πάλαι ἐθεάσατο, τὸν θεῖον ἄνθρακα Χριστόν ἐν κοιλίᾳ ἥκει φέρουσα, πᾶσαν ὕλην ἁμαρτίας καταφλέγοντα, τῶν δὲ πιστῶν τὰς ψυχάς φωταγωγοῦντα". 

    Η λαβίδα που ο προφήτης Ησαΐας είδε παλιά σε όραμα έρχεται φέρουσα μέσα στην κοιλιά της το θεϊκό κάρβουνο που είναι ο Χριστός, Αυτός που κατακαίει όλο το δάσος της αμαρτίας, αλλά για τις ψυχές των πιστών γίνεται το Φως που τις οδηγεί.

 
   Δυνατές εικόνες με τις οποίες ο μελωδός αγωνίζεται να ζωντανέψει στα μάτια της ψυχής μας το θαύμα της Θείας Γέννησης και να μας εισαγάγει στα θεϊκά μυστήρια.
    Ίσως να ακούμε τους ύμνους στις ακολουθίες, αλλά πόσο συλλαμβάνουμε τα νοήματα πίσω από λέξεις που ή τις πολυσυνηθίσαμε ή δεν καταλαβαίνουμε καθόλου το νόημά τους;

Δεν υπάρχουν σχόλια: