Αναγνώστες

Τρίτη 19 Ιουλίου 2022

Αγία Μακρίνα

Σοφίας ἔρωτι, τὸν νοῦν πτερώσασα, κόσμου εὐπάθειαν, εμφρόνως ἔλιπες, καὶ ἐνδιαίτημα τερπνὸν εγένου θείας ἀγάπης· σὺ γὰρ δι' ἀσκήσεως, καὶ ἠθῶν τελειότητος, νύμφη εχρημάτισας, τοῦ Σωτῆρος περίδοξος· ὦ πρέσβευε ὑπὲρ τῶν βοώντων, χαίροις Μακρίνα θεοφόρε".

Φρονοῦσ' ἀδελφὰ τοῖς ἀδελφοὶς Μακρίνα,
Τούτοις ἀδελφὰ συγκατοικεῖς καὶ πόλον.
Τῇ δ' ἐνάτῃ δεκάτῃ Μακρίναν νόες ἔνθεν ἄειραν.


Μόνο σε Καππαδόκισσες και μάλιστα από την περιοχή της Νίγδης βρίσκει κανείς το όνομα Μακρίνα. Από την μακαρίτισσα πεθερά μου εκ Νίγδης ονομάστηκε και η πρωτότοκη κόρη μου Μακρίνα. Όπως είδαμε, η Αγία ήταν η πρεσβύτερη αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου. Έφερε το όνομα της γιαγιάς της. Και οι δύο Μακρίνες επηρέασαν τα μάλα τον μεγάλο μας Άγιο με τις συμβουλές και την παιδαγωγία τους. Ίσως να είχε γίνει ένας καλός δικηγόρος σαν τον πατέρα του, αν δεν τον νουθετούσε η Μακρίνα κι αν δεν έστρεφε το ενδιαφέρον και τη μελέτη του προς την αιώνια θεία Αγάπη και Σοφία, αντί για την πρόσκαιρη δόξα και τον πλούτο ενός άριστου ρήτορα. Της χρωστάμε τον Μέγα Βασίλειο.
Η ευγνωμοσύνη των Καππαδοκών της χάρισε ένα μεγάλο Μοναστήρι στην Αξό. Σώζεται σήμερα ο τεράστιος πέτρινος ναός και ο τάφος της Αγίας.


< Και μόνο εποχή θρησκευτικού παροξυσμού μπορούσε να φέρει σε φως τέτοια έργα δυσανάλογα με τις υλικές δυνάμεις των φτωχών χωριών ,αλλά και αταίριαστα μπορεί να πει κανείς στο περιβάλλον. Η παραφωνία κτυπητή. Ναοί μεγαλόπρεποι, τεράστιοι, επιβλητικοί δίπλα σε πλινθόκτιστα χαμόσπιτα.>

Γ. Πρ. Μαυροχαλυβίδης


Ο ναός χρειάστηκε τρία χρόνια προσωπικής εργασίας και είναι ολόκληρος κατασκευασμένος από γρανιτόλιθο και χωρίς κολλητικές ουσίες αφού οι πέτρες τοποθετήθηκαν με εξαιρετική μαεστρία η μία πάνω στην άλλη και οι ενώσεις καλύφθηκαν με ασβέστη.

Πολλά από τα στοιχεία του ναού, καταστράφηκαν ή αλλοιώθηκαν μετά τον ξεριζωμό όπου και χρησιμοποιήθηκε από τους Τούρκους σαν αποθήκη και άλλες χρήσεις.


Σήμερα όμως έχουν γίνει έργα συντήρησης και το 2013 λειτούργησε ξανά. Ο Οικουμενικός  Πατριάρχης Βαρθολομαίος πραγματοποιώντας την καθιερωμένη ετήσια επίσκεψη του στον άγιο τόπο της Καππαδοκίας, χοροστάτησε στον εσπερινό που πραγματοποιήθηκε στην αγία Μακρίνα  και ακούστηκε το "Χριστός Ανέστη" για πρώτη φορά μετά από ενενήντα χρόνια. Ευχή μας να μπορέσουμε πολλές φορές ακόμα να ζήσουμε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό αυτό τόπο και η αγία Μακρίνα να μας ευλογεί.Ο τάφος της ΟσίαςΔεν υπάρχουν σχόλια: