Αναγνώστες

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Μαρία Αιγυπτία: «εκ του θηρίου…θεός»Από τον τυφώνα των παθών
στη θύελλα της κάθαρσης.

Ποιος μπορεί να περιγράψει
τα χτυπήματα της σαρκός,
τις φιλήδονες εικόνες του νου
την απαίτηση της συνήθειας
τις κρούσεις του πονηρού;
Και ποιος θα διηγηθεί
την εξαϋλωτική νηστεία
τη μάχη με το ψύχος και τον καύσωνα
τη στέρηση του οίκου
την αίσθηση της εγγύτητας των θηρίων
την απόλυτη μόνωση
την απελπισία εκ του βορβόρου των έργων…

«…πυκτεύουσα ταις αλόγοις επιθυμίαις ως θηρσίν
έως ότου το φως εκείνο το γλυκύ εμέ περιέλαμψεν
και τους λογισμούς τους ενοχλούντας εδίωξε».
Τότε και ο νους και η ψυχή και το σώμα εθεώθησαν.
«Τρέφομαι και σκέπομαι ρήματι Θεού,
του διακρατούντος τα σύμπαντα»
Ο Τριαδικός Θεός ενεργεί,
ψυχή και σώμα δέχονται την ενέργεια…
οι ανάγκες τελειώνουν… συντελείται η θέωση.Κοντάκιον
Ἦχος γ'. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Ἡ πορνείαις πρότερον μεμεστωμένη παντοίαις, 

Χριστοῦ νύμφη σήμερον τῇ μετανοίᾳ ἐδείχθης, 
Ἀγγέλων τήν πολιτείαν ἐπιποθοῦσα, 
δαίμονας Σταυροῦ τῷ ὄπλῳ καταπατοῦσα, 
διά τοῦτο βασιλείας ἐφάνης νύμφη, Μαρία πάνσεμνε.

Εδώ μπορείς να βρεις τον Βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας:
http://www.saint.gr/156/saint.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια: