Αναγνώστες

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Αυτό το εξάστιχο τα λέει όλα!

Άπειρο πλούτο πνευματικό περιέχουν οι ακολουθίες της Μεγάλης Σαρακοστής.
Στην Γ΄Βιβλική Ωδή που στιχολογούμε στον Όρθρο κάθε Τετάρτης διαβάζουμε:


"Μὴ καυχάσθω ὁ σοφὸς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, 
καὶ μὴ καυχάσθω ὁ δυνατὸς ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ, 
μὴ καυχάσθω ὁ πλούσιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ,. 
Ἀλλ' ἐν τούτῳ καυχάσθω ὁ καυχώμενος, 
ἐν τῷ συνιεῖν καὶ γινώσκειν τὸν Κύριον, 
καὶ ποιεῖν κρῖμα καὶ δικαιοσύνην ἐν μέσῳ τῆς γῆς." 

Ας μην καυχιέται ο σοφός για τη σοφία του,
ας μη καυχιέται ο δυνατός για τη δύναμή του,
ας μην καυχιέται ο πλούσιος για τον πλούτο του.
Μόνο για ένα πράγμα ας καυχιέται αυτός που θέλει να καυχηθεί,
για το αν γνωρίζει τον Κύριο κι αν έχει ταυτιστεί με τον νου του Κυρίου
κι αν στο πέρασμά του από αυτή τη γη επέδειξε ευσπλαχνία και έπραξε το δίκαιο.

Αυτό το εξάστιχο τα λέει όλα!!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια: