Αναγνώστες

Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Η πιο ανατρεπτική πρόταση ζωής


Στον όρθρο της Μεγάλης Πέμπτης, στο Και νυν των Αποστίχων ακούμε το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης:


"Μυσταγωγῶν σου Κύριε τοὺς Μαθητάς, ἐδίδασκες λέγων. Ὦ φίλοι, ὁρᾶτε, μηδεῖς ὑμᾶς χωρίσει μου φόβος· εἰ γὰρ πάσχω, ἀλλ' ὑπὲρ τοῦ κόσμου· μὴ οὖν σκανδαλίζεσθε ἐν ἐμοί· οὐ γὰρ ἦλθον διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχήν μου, λύτρον ὑπὲρ τοῦ κόσμου. Εἰ οὖν ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε, ἐμὲ μιμεῖσθε· ὁ θέλων πρῶτος εἶναι, ἔστω ἔσχατος, ὁ δεσπότης, ὡς ὁ διάκονος· μείνατε ἐν ἐμοί, ἵνα βότρυν φέρητε· ἐγὼ γάρ εἰμι τῆς ζωῆς ἡ ἄμπελος".

"...δεν ήλθα για να με υπηρετήσουν αλλά για να διακονήσω, να υπηρετήσω εγώ και να προσφέρω την ψυχή μου - τη ζωή μου- ως σωτήριο λύτρο υπέρ του κόσμου. Αν είσθε φίλοι μου, να με μιμείσθε. Όποιος θέλει να είναι πρώτος, ας είναι ο τελευταίος, ο κύριος ως ο υπηρέτης..."

Οι άρχοντες του κόσμου τούτου δεν τον άντεξαν και τον σταύρωσαν... και τον σταυρώνουν...
Οι ταπεινοί, οι διάκονοι, οι πτωχοί, οι έσχατοι γιατί έστρεψαν τα νώτα τους και τον αρνήθηκαν και τον αρνούνται και αγνοούν την υπέρτατη θυσία του;