Αναγνώστες

Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021

Θεέ μου, γίναμε όλοι Ηρώδης!!!!

"Ὢ τῆς Ἡρῴδου πορώσεως! κατὰ Θεοῦ ἐμμανείς, τοῦ σαρκὶ νηπιάσαντος, Βηθλεὲμ τοῖς βρέφεσι τὸν θυμὸν ἐπαφίησι, καὶ ξίφει πάντα, δημίων δίδωσι, ζωῆς στερῆσαι τὸν ζωῆς αἴτιον, τούτων οἰόμενος, τῆς σφαγῆς τῷ αἵματι, ὁ λυμεών, τοῦ καρποῦ τῆς φύσεως, ὁ ἀπηνέστατος".

Σήμερα η Εκκλησία μνημονεύει τα βρέφη τα υπό του Ηρώδου σφαγιασθέντα. Δεκατέσσερις χιλιάδες βρέφη από διετούς και κατωτέρω εσφάγησαν μέσα σε λίγες ώρες από έναν τρελό βασιλέα που έτρεμε για τον θρόνο του. Ο Ηρώδης έμεινε στην ιστορία ως συνώνυμος της φρίκης και της κακουργίας. Ποιος δεν ανατριχιάζει και δεν αγανακτεί με την βρεφοκτονία!

Αλλά, ώ της υποκρισίας μας! Για τη σύγχρονη βρεφοκτονία διά των εκτρώσεων όχι μόνο δεν αγανακτούμε, όχι μόνο δεν αποστρέφουμε το πρόσωπό μας αγανακτισμένοι, αλλά έχουμε νομιμοποιήσει το έγκλημα, το χρυσοπληρώνουμε, δεν κατονομάζουμε κανέναν ένοχο, αντίθετα κατακεραυνώνουμε όποιον τολμήσει να αγγίξει το θέμα, θεωρούμε ανέγγιχτο δικαίωμα της γυναίκας τον φόνο του εμβρύου...! Θεέ μου, γίναμε όλοι Ηρώδης!!!!Δεν υπάρχουν σχόλια: