Αναγνώστες

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012

Μεγάλη Πέμπτη εσπέρας

"Έκαστον μέλος της αγίας σου σαρκός ατιμίαν δι ημάς υπέμεινεν,
τας ακάνθας η κεφαλή, η όψις τα εμπτύσματα,
αι σιαγόνες τα ραπίσματα, 
το στόμα την εν όξει κεραθείσαν χολήν τη γεύσει, 
τα ώτα τας δυσεβείς βλασφημίας, 
ο νώτος την φραγγέλωσιν και η χειρ τον κάλαμον,
αι του όλου σώματις εκτάσεις εν τω σταυρώ, 
τα άρθρα τους ήλους και η πλευρά την λόγχην.
Ο παθών υπέρ ημών και παθών ελευθερώσας ημάς, 
ο συγκαταβάς ημίν φιλανθρωπία και ανυψώσας ημάς, 
παντοδύναμε Σωτήρ, ελέησον ημάς". 


"Κάθε μέλος του αγίου σώματός Σου 
υπέμεινε για τη σωτηρία μας την ατίμωση:
η κεφαλή το αγκάθινο στεφάνι, 
το πρόσωπο τα φτυσίματα, 
οι σιαγόνες τα φοβερά χαστούκια, 
το στόμα τη χολή που αναμείχθηκε με ξύδι, 
τα αυτιά τις δυσεβείς βλαστήμιες, 
η πλάτη την φραγγέλωση, το χέρι σου το καλάμι.
 Όλο σου το σώμα τεντώθηκε πάνω στο σταυρό, 
οι αρθρώσεις σου δέχτηκαν τα τεράστια καρφιά 
και η πλευρά σου τη λόγχη.
Εσύ που έπαθες για μας 
και μας ελευθέρωσες από τα πάθη μας, 
Εσύ που με τη φιλανθρωπία Σου 
κατέβηκες από το ύψος της θεϊκής Σου δόξας 
και ανύψωσες εμάς μαζί Σου στον ουρανό, 
Παντοδύναμε Σωτήρα μας, ελέησέ μας".

Δεν υπάρχουν σχόλια: