Αναγνώστες

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Μεγάλη Δευτέρα εσπέρας

"Ιδού σοι το τάλαντον ο Δεσπότης εμπιστεύει, ψυχή μου. 
Φόβω δέξαι το χάρισμα, δάνεισαι τω δεδωκότι,
διάδος πτωχοίς και κτήσαι φίλον τον Κύριον.
 Ίνα στης εκ δεξιών αυτού, όταν έλθη εν δόξη και 
ακούσης μακαρίας φωνής: είσελθε, δούλε, 
εις την χαράν του Κυρίου σου. 
Αυτής αξίωσόν με, Σωτήρ, τον πλανηθέντα, 
διά το μέγα σου έλεος".


Ψυχή μου, να! ο Δεσπότης σου εμπιστεύεται μια περιουσία!.
Με φόβο δέξου το πολύτιμο δώρο, 
δάνεισέ το σ' αυτόν που σου το χάρισε για να σου το αυξήσει, 
πρόσφερέ το αφιλοκερδώς σε όσους το στερούνται 
και κάνε φίλο σου τον Κύριο.
Έτσι θα αξιωθείς να σταθείς στα δεξιά Του, 
όταν έλθει ξανά στην ένδοξη παρουσία του, 
και να ακούσεις την καλότυχη κλήση: 
"Έλα, δούλε, πέρασε στην αιώνια  χαρά του Κυρίου Σου".
Αυτή τη χαρά αξίωσέ με, Κύριε πολυέλεε, 
να απολαύσω κι εγώ ο πλανημένος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: