Αναγνώστες

Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

Πάσχα: πέρασμα

Τα δικά μας Πάσχα:
Από την απιστία  ή μάλλον το "τσαλαβούτημά" μας 
σε μια βολική ψευτοευσέβεια στην ορθή πίστη 
που συνεπάγεται εγρήγορση, άσκηση και ξεβόλεμα.

Από το φόβο και το άγχος 
μήπως χάσουμε πολλά ή και τα πάντα λόγω κρίσης 
στην εμπιστοσύνη μας 
στην προσωπική Αγάπη του Θεού 
και την Πρόνοιά Του για τον καθένα μας.

Από τον απίστευτο εγωκεντρισμό μας 
στη συνάντηση του άλλου προσώπου..."Πάσχα ιερόν ημίν σήμερον αναδέδεικται,
Πάσχα καινόν, άγιον, 
Πάσχα μυστικόν,
Πάσχα πανσεβάσμιον,
Πάσχα Χριστός ό Λυτρωτής,
Πάσχα άμωμον,
Πάσχα μέγα
Πάσχα των πιστών,
Πάσχα το πύλας ημίν του παραδείσου ανοίξαν,
Πάσχα πάντας αγιάζον πιστούς".

Δεν υπάρχουν σχόλια: