Αναγνώστες

Τετάρτη 26 Μαΐου 2021

Μεσοπεντηκοστή, εορτή της του Θεού Σοφίας


Μια πολύ παρεξηγημένη και αγνοημένη εορτή η σημερινή. Η ονομασία της είναι παραπλανητική. Βρισκόμαστε ακριβώς εις το μέσον του Πεντηκοσταρίου, δηλαδή των πενήντα ημερών που μεσολαβούν από την Κυριακή του Πάσχα ως την Κυριακή της Πεντηκοστής. Η ονομασία λοιπόν της εορτής φανερώνει μια χρονική στιγμή, αλλά καλύπτει το πραγματικό νόημα της ημέρας. 

Σήμερα τιμάται η Σοφία του Θεού. Σήμερα ποιούμεν ανάμνησιν του γεγονότος που αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον (κεφ.7 στιχ. 14-30). Ο Χριστός βρέθηκε στα Ιεροσόλυμα κατά την εβραϊκή εορτή της Σκηνοπηγίας και εδίδασκε στον Ναό λέγοντας μεταξύ των άλλων " μ διδαχ οκ στιν μλλ το πμψαντς με".  Φανέρωσε δηλαδή στους ανθρώπους ότι το κήρυγμά του είναι θεϊκή αποκάλυψη και όχι ανθρώπινη σοφία. Ο Χριστός αποκάλυψε στους ανθρώπους την Σοφία του Θεού. Ή μάλλον ο ίδιος είναι ο Λόγος του Θεού, η αποκεκαλυμμένη Σοφία του Θεού. Ο Χριστός είναι η πηγή της Σοφίας και της Ζωής μας. Σ' Αυτόν θα προστρέξουμε για να αντλήσουμε ύδωρ αφθαρσίας, ύδωρ καθαίρον και ζών όπως λέει ο σημερινός "Οίκος" για να ποτίσουμε την ξεραμένη και χέρσα ψυχή μας

"Τὴν χερσωθεῖσάν μου ψυχήν, πταισμάτων ἀνομίαις, ῥοαῖς τῶν σῶν αἱμάτων κατάρδευσον, καὶ δεῖξον καρποφόρων ἀρεταῖς· σὺ γὰρ ἔφης πᾶσι, τοῦ προσέρχεσθαι πρός σὲ Λόγε Θεοῦ πανάγιε, καὶ ὕδωρ ἀφθαρσίας ἀρύεσθαι, ζῶν τε καὶ καθαῖρον ἁμαρτίας, τῶν ὑμνούντων τὴν ἔνδοξον καὶ θείαν σου Ἔγερσιν παρέχων ἀγαθέ, τὴν ἀπὸ τοῦ ὕψους ἐνεχθεῖσαν ἀληθῶς τοῖς Μαθηταῖς σου, Πνεύματος ἰσχύν, τοῖς σὲ Θεὸν γινώσκουσι· σὺ γὰρ ὑπάρχεις πηγὴ τῆς ζωῆς ἡμῶν".

Σήμερα λοιπόν πανηγύριζε η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, ο ναός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη και όπου αλλού είχαν κτιστεί ναοί της του Θεού Σοφιας, στη Θεσσαλονίκη, στη Σόφια, στον Μυστρά, στην Έδεσσα της Μεσοποταμίας, στην Πάνορμο της Κρήτης στην Τραπεζούντα του Πόντου, στην Αχρίδα, στο Κίεβο, στη Μονεμβασιά, στη Δράμα. Μάλιστα, μια επιγραφή στον ομώνυμο Ναό (της Αγίας Σοφίας) στον Μυστρά, ανέφερε ότι είναι αφιερωμένη «τω παντοποιώ του Θεού Πατρός Λόγω».
Αγία Σοφία ΚωνσταντινουπόλεωςΑγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως προ της Αλώσεως (αναπαράσταση)Αγία Σοφία ΘεσσαλονίκηςΑγία Σοφία Τραπεζούντος


Αγία Σοφία Σόφιας 
(η ονομασία της πόλης οφείλεται σ' αυτόν τον ναό)
Αγία Σοφία ΔράμαςΑγία Σοφία στο Μυστρά


Αγία Σοφία Μονεμβασιάς

Αγία Σοφία ΑχρίδαςΑγία Σοφία Κιέβου


*Ιστορικοί ναοί όλοι, τους οποίους αξίζει με κάποια ευκαιρία να παρουσιάσουμε 

για να τους γνωρίσουμε.Δεν υπάρχουν σχόλια: