Αναγνώστες

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013

Τη 1η του μηνός Ιανουαρίου μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου

Μικρό δείγμα γραφής του Αγίου Πατρός,
που υπήρξε συγχρόνως και δείγμα της άγιας ζωής του.

"Εξέτασον σεαυτόν τις ει, 
γνώθι σαυτού την φύσιν, 
ότι θνητόν μεν σου το σώμα, 
αθάνατος δε η ψυχή 
και ότι διπλή τις εστίν ημών η ζωή. 
Η μεν οικεία τη σαρκί ταχύ παρερχομένη, 
η δε συγγενής τη ψυχή, μη δεχομένη περιγραφήν. 
Πρόσεχε ουν σεαυτώ, 
μήτε τοις θνητοίς ως αϊδίοις εναπομείνης, 
μήτε των αϊδίων ως παρερχομένων καταφρονήσης. 
Υπερόρα σαρκός, παρέρχεται γαρ, 
επιμελού δε ψυχής πράγματος αθανάτου.
Επίστηθι μετά πάσης ακριβείας σεαυτώ,
ίνα ειδής διανέμειν εκατέρω το πρόσφορον,
σαρκί μεν διατροφάς και σκεπάσματα,
ψυχή δε δόγματα ευσεβείας,
αγωγήν αστείαν (λεπτήν), αρετής άσκησιν,
παθών επανόρθωσιν. 
Μήτε υπερπιαίνειν το σώμα,
μήτε περί τον όχλον των σαρκών εσπουδακέναι.
(Μήτε να παραπαχαίνεις το σώμα, 
μήτε να φροντίζεις συνεχώς για τις σαρκικές οχλήσεις).
Η σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, 
το δε πνεύμα κατά της σαρκός... ".

2 σχόλια:

Αναστασία είπε...

Καλή χρονιά, με υγεία!!!!!

Λήμνος είπε...

Και σε σένα, Τασούλα μου, εύχομαι τα καλύτερα -που θα τα βρούμε εντός μας...