Αναγνώστες

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Άγιος Παΐσιος

Ἀρχική σελίς

Ἀνακοινωθέν (13/01/2015).

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος,
ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον,
Tρίτην, 13ην Ἰανουαρίου 2015,
πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.

Κατ᾿ αὐτήν, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος: α) ὁμοφώνως ἀποδεχθεῖσα
εἰσήγησιν τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς ἀνέγραψεν
εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
τόν μοναχόν Παΐσιον Ἁγιορείτην
καί β) προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος,
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου,
διά ψήφων κανονικῶν ἐξελέξατο παμψηφεί
τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Ἀβραμίδην,
διακονοῦντα ἐν Παρισίοις, Βοηθόν Ἐπίσκοπον
παρά τῷ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Γαλλίας
κυρίῳ Ἐμμανουήλ, ὑπό τόν τίτλον
τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ρηγίου.
         
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 13ῃ Ἰανουαρίου 2015
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου   
       Ιστορική η σημερινή ημέρα για όσους τον γνωρίσαμε
και τον αγαπήσαμε, για όσους προσευχηθήκαμε
και ζητήσαμε τη μεσιτεία του, για όσους νιώσαμε
τη θέρμη της αγάπης του και την προσωπική του έγνοια
και το ενδιαφέρον του, για μας τους Θεσσαλονικείς
που έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία
να έχουμε το μνήμα του δίπλα μας,
στη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή
για όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία της οποίας
υπήρξε εξαιρετικά "φιλότιμο" παιδί.
        Ας έχουμε την ευχή και τις πρεσβείες του
κι ας συγχρονίσουμε το βηματισμό της ζωής μας
με τον δικό του σταθερό κι αγιασμένο.

(πιθανό) απολυτίκιο

 Καππαδοκίας τον γόνον, και Αγίου Όρους τον έφορον,
τον εσχάτοις χρόνοις φανέντα αρέτης, φίλον γνήσιον,
Παϊσιον τιμήσωμεν πιστοί, ως ένθεον θεράποντα Χριστού,
αναβλύζει γαρ ιάσεις παντοδαπάς τοις ευλαβώς κραυγάζουσι,
δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε θαυμαστώσαντι,
δόξα τω ενεργούντι δια Σου πάσιν ιάματα,


(Τροπάριο από την Παράκληση του Αγίου)
Πάσι τοις τιμώσιν ευλαβώς την σεπτήν σου μνήμην,
τρισμάκαρ, και δεομένοις πιστώς δώρησαι την ίασιν παθών, Παΐσιε·
και κινδύνων και θλίψεων και ζάλης του κόσμου
λύτρωσαι πρεσβείαις σου τους σοι προστρέχοντας·
έχεις γαρ πολλήν παρρησίαν, ως Χριστού θεράπων και φίλος,
μεσιτεύειν, όσιε, προς
 
Κύριον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: