Αναγνώστες

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε!


Στάχυν η βλαστήσασα τον θείον,
ως χώρα ανήροτος σαφώς,
χαίρε, έμψυχε τράπεζα, άρτον ζωής χωρήσασα,
χαίρε του ζώντος ύδατος
πηγή ακένωτος, Δέσποινα.

Αποτέλεσμα εικόνας για Στάχυα

Είναι το χωράφι που χωρίς να οργωθεί βλαστάνει το θεϊκό στάχυ
Είναι η έμψυχη τράπεζα που μας προσφέρει τον άρτο της ζωής.
Είναι η ανεξάντλητη πηγή του ζωντανού νερού...


Όρθρος φαεινός,
χαίρε η μόνη τον ήλιον φέρουσα Χριστόν,
φωτός κατοικητήριον,
χαίρε το σκότος λύσασα
και τους ζοφώδεις δαίμονας
ολοτελώς εκμειώσασα.


Είναι η ολόλαμπρη αυγή
που φανερώνει τον ήλιο Χριστό.
Είναι το κατοικητήριο του φωτός
που διαλύει τα σκοτάδια και
εκμηδενίζει τους ζοφερούς δαίμονες.


Ουρανών υψηλοτέρα,
χαίρε γης το θεμέλιον.
Εν τη ση νηδύι, άχραντε, ακόπως βαστάσασα.
Χαίρε κογχύλη, πορφύραν θείαν βάψασα
εξ αιμάτων σου τω βασιλεί των δυνάμεων.


Είναι υψηλότερη από τους ουρανούς
και συγχρόνως είναι το θεμέλιο της γης.
Είναι αυτή που εβάστασε στη μήτρα της
κι έβαψε με τα αίματά της σαν με πορφύρα
τον Βασιλέα των αγγελικών δυνάμεων.

*Σ' όλους τους ορθόδοξους ναούς 
με κατάνυξη και πίστη κι ελπίδα κι αγάπη 
θα ψαλούν απόψε οι Α΄ Χαιρετισμοί στην Παναγιά μας.
Στη Μάνα μας, το καταφύγιό μας, 
την αμετάθετη ελπίδα της σωτηρίας μας.
Σε μια καθημερινότητα που επιφυλάσσει για όλους μας 
φόβο και απογοήτευση
παραμένει στους αιώνες η παρηγοριά,
το στήριγμα και η ανάταση της ψυχής μας.
Έχει πάντα για καθέναν μας μια ανοιχτή αγκαλιά.
Αυτό να μην το ξεχάσουμε ποτέ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: