Αναγνώστες

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Το ορειάλωτον πρόβατον ευρών"...καὶ τὸ πλανηθὲν ὀρειάλωτον εὑρών, 
πρόβατον τοῖς ὤμοις ἀναλαβών, 
τῷ Πατρὶ προσαγάγει...",


"Βρίσκει ο Χριστός το πλανημένο πρόβατο 
να τριγυρνάει χαμένο στα βουνά
το παίρνει με στοργή στους ώμους Του
και το φέρνει πίσω στον Πατέρα..."


Τι όμορφη εικόνα και πόσο παρήγορη από το δογματικό θεοτοκίο του Δ΄ήχου!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: