Αναγνώστες

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

Η μοιραία συνοδοιπορία!!!
Δυο "κακούργοι"! Μια μοιραία συνοδοιπορία!
Καταδικάστηκαν και οι δύο στον διά σταυρού ή επί σταυρού θάνατον.
Τους απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες και οι ποινές:
Ο πρώτος ένοχος θανάτου, ότι εαυτόν Υιόν του Θεού εποίησεν!
Ο δεύτερος ένοχος θανάτου, ότι πολλούς φονεύσας ελήστευσεν!
Πέρασαν και οι δυο τον προκαταρκτικό βασανισμό: 
ύβρεις, κολαφισμούς, το φοβερό φραγγέλιο.
Κουβάλησαν τα άθλια όργανα της καταδίκης τους, τους άτιμους σταυρούς.
Υπέμειναν το μαρτύριο της σταύρωσης.
Ο πρώτος διά την του κόσμου σωτηρίαν.
Ο δεύτερος δικαίως πάσχων, άξια γαρ ών έπραξεν απέλαβεν.
Ο πρώτος έστησε την γέφυρα της σωτηρίας.
Τα διεστώτα συνήψεν. 
Εις τούτο γαρ ελήλυθεν εις τον κόσμον.
Ο δεύτερος πρώτος διέβη την γέφυρα! 
Μια φράση έγινε κλειδί του Παραδείσου.
"Μνήσθητί μου, Κύριε, εν τη Βασιλεία Σου".
"Σήμερον μετ' εμού έση εν τω Παραδείσω".
Ο πρώτος μας χάρισε τη σωτηρία.
Ο δεύτερος μας υπέδειξε τον τρόπο.
Τον τρόπο που η χαρισμένη σωτηρία 
θα κερδηθεί απ' τον καθένα μας.
Ευλογημένη συνοδοιπορία!
Ευλογημένη συνάντηση στη γέφυρα 
που έστησε ο Σταυρός του Κυρίου μας!
Μακάρι κι εμείς να την διαβούμε!

"Κύριε, ο τον ληστήν συνοδοιπόρον λαβών, 
τον εν αίματι χείρας μολύναντα 
και ημάς συν αυτώ καταρίθμησον, 
ως αγαθός και φιλάνθρωπος".

*Η σκέψη μας απόψε στην αγάπη του Κυρίου μας, 
αλλά και σε όλους εκείνους που ως "κακούργοι" 
σε φυλακές και εξορίες και τόπους βασάνων 
ανεβαίνουν τον δικό τους Γολγοθά!
Ποιος ξέρει, μπορεί κάποιοι από αυτούς 
να έχουν ήδη πει το "Μνήσθητι!"

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: