Αναγνώστες

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

" Ἐγώ εἰμί μεθ' ὑμῶν καὶ οὐδεὶς καθ' ὑμῶν"


"Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας οἰκονομίαν, 

καὶ τὰ ἐπὶ γῆς ἑνώσας τοῖς οὐρανίοις,
 ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστε ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
οὐδαμόθεν χωριζόμενος, ἀλλὰ μένων ἀδιάστατος, 
καὶ βοῶν τοῖς ἀγαπῶσί σε.
Ἐγώ εἰμί μεθ' ὑμῶν καὶ οὐδεὶς καθ' ὑμῶν·". 

"Αφού ολοκλήρωσες το έργο της σωτηρίας μας
κατά την άπειρη αγάπη σου
και ένωσες τα επί γης με τα ουράνια,
μέσα σε δόξα αναλήφθηκες, Χριστέ ο Θεός μας,
χωρίς να χωριστείς από κανέναν τόπο
και παραμένοντας ο ίδιος αδιαίρετος
και δυνατά φωνάζεις σ΄όσους σε αγαπούν:
Εγώ είμαι μαζί σας 
και κανείς δεν μπορεί να σταθεί απέναντί σας!!!!"

Το νόημα της σημερινής εορτής της Αναλήψεως


"Όλα του κόσμου τα δεινά και τα θεριά
κι αν πέσουν πάνω μας
σαν όνειρο κακό θα διαλυθούνε, σαν καπνός,
γιατί μαζί μας είναι ο Ισχυρός,
 του κόσμου ο Ποιητής, ο Παντοδύναμος,
ο Αναστημένος Κύριος!"Δεν υπάρχουν σχόλια: