Αναγνώστες

Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

Ελάβομεν Πνεύμα επουράνιον!

Ξημερώνει μια απίστευτα μεγάλη γιορτή: η Πεντηκοστή!Και ακολουθεί και η εορτή του Αγίου Πνεύματος.
Στην πρώτη θυμόμαστε, τιμούμε και ξαναζούμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και τον φωτισμό των Αποστόλων πενήντα ημέρες μετά την Ανάσταση και δέκα ημέρες μετά την Ανάληψη του Κυρίου μας, αλλά και την ίδρυση της Εκκλησίας μετά τον φωτισμένο λόγο που απηύθυνε ο Πέτρος στο συγκεντρωμένο και απορημένο πλήθος των Ιουδαίων και των ξένων και προσήλυτων επισκεπτών της Ιερουσαλήμ.
Στη δεύτερη τιμούμε το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας και όλη την Αγία Τριάδα, δηλαδή τον Θεό μας!
Τεράστια γιορτή! Είναι αυτή που νοηματοδοτεί την ύπαρξή μας.
Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας; Στην ερώτηση αυτή ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ απαντά: "Η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος!" Το Άγιο Πνεύμα ήρθε και ενοίκησε, εσκήνωσε στην Εκκλησία, αλλά πρέπει να έλθει και να σκηνώσει και στον καθένα μας προσωπικά.
Γιατί να θέλουμε να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα; Γιατί είναι αυτό που θα μας δώσει τα πιο σπουδαία δώρα: τη θεϊκή αγάπη, τη θεϊκή χαρά, τη θεϊκή ειρήνη, την πίστη, την πραότητα, την εγκράτεια, την αγαθοσύνη, τη χρηστότητα, τη μακροθυμία! Είναι αυτό που θα μας ενώσει με τη θεότητα, αυτό που την πολύπαθη αυτή σάρκα, τον χωμάτινο άνθρωπο που δεν διαφέρει και πολύ από τα ζώα -αν ζει χωρίς Θεό-, θα τον κάνει θεό κατά χάριν.
Ας μου πει κάποιος ότι θα ήθελε κάτι καλύτερο από αυτά τα δώρα κι ότι μπορεί να το βρει κάπου αλλού!
Ας δούμε τρία πολύ θεολογικά τροπάρια του σημερινού Εσπερινού:
"Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, βρύει προφητείας, ἱερέας τελειοῖ, ἀγραμμάτους σοφίαν ἐδίδαξεν, ἁλιεῖς θεολόγους ἀνέδειξεν, ὅλον συγκροτεῖ τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας, Ὁμοούσιε καὶ Ὁμόθρονε, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ, Παράκλητε, δόξα σοι". 
Όλα μας τα χορηγεί (μας τα προσφέρει, μας τα χαρίζει) το Πνεύμα το Άγιο. Απ' αυτό πηγάζουν όλες οι προφητείες, αυτό καθιστά τέλειους τους ιερείς, δίδαξε σοφία στους αγράμματους, ανέδειξε τους ψαράδες σε θεολόγους, συγκροτεί (δημιουργεί και κρατά στη ζωή) όλον τον θεσμό της Εκκλησίας. Παράκλητε, σε δοξάζουμε, εσένα που είσαι από την ίδια ουσία και κάθεσαι στον ίδιο θρόνο δόξας με τον Πατέρα και τον Υιό.
"Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, εὕρομεν Πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες· αὕτη γὰρ ἡμᾶς ἔσωσε". 
Είδαμε το αληθινό φως, λάβαμε ουράνιο Πνεύμα, βρήκαμε την αληθινή πίστη προσκυνώντας την αδιαίρετη Τριάδα. Γιατί αυτή μας έσωσε.
"Γλῶσσαι ποτὲ συνεχύθησαν, διὰ τὴν τόλμαν τῆς πυργοποιΐας, γλῶσσαι δὲ νῦν ἐσοφίσθησαν, διὰ τὴν δόξαν τῆς θεογνωσίας. Ἐκεῖ κατεδίκασε Θεὸς τοὺς ἀσεβεῖς τῷ πταίσματι, ἐνταῦθα ἐφώτισε Χριστὸς τοὺς ἁλιεῖς τῷ Πνεύματι. Τότε κατειργάσθη ἡ ἀφωνία, πρὸς τιμωρίαν, ἄρτι καινουργεῖται ἡ συμφωνία, πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν".


Κάποτε οι γλώσσες μπερδεύτηκαν εξαιτίας της θρασύτητας των ανθρώπων που εκφράστηκε με την πυργοποιΐα (της Βαβέλ), τώρα οι γλώσσες των ανθρώπων απέκτησαν σοφία γιατί φανερώθηκε η δόξα της θεογνωσίας. Εκεί, στη Βαβέλ, ο Θεός κατεδίκασε όσους υπέπεσαν στην αμαρτία της ασέβειας, εδώ (στην Πεντηκοστή) ο Χριστός φώτισε τους αλιείς με το Πνεύμα Του. Τότε τιμωρήθηκαν οι ασεβείς με την σύγχυση των γλωσσών που τους οδήγησε στην αφωνία (την ασυνεννοησία), τώρα συνάπτεται μια νέα συμφωνία ανακαίνισης του ανθρώπου που θα φέρει τη σωτηρία των ψυχών μας.

*Δυστυχώς αυτή η κορυφαία εορτή της πίστης μας έχει γίνει για τους περισσότερους Έλληνες "το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος" που σημαίνει εκδρομές και μπάνια μακριά από την εκκλησία και τη Θ.Λειτουργία. Κρίμα χάνουμε τους πολύτιμους μαργαρίτες, τα ακλόνητα στηρίγματα της πίστης μας, της ζωής μας και προσπαθούμε να χορτάσουμε τις άδειες και διψώσες ψυχές μας με φτηνά και πολύ εφήμερα υποκατάστατα.

**Όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει περισσότερα εδώ.

***Δεν είναι εύκολο να γίνει κατά λέξη μετάφραση των ύμνων, διότι κυρίως πρέπει να αποδοθεί το βαθύτατο νόημά τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: